sutso

sutso

Sutso ntejëm ayuujk 6

  • 14 July 2009
  • yinetradio

 amëxän           :   Totontepec

ti jatën yiktejp :    ti jatë yiktejp

Sutso ntejëm uk yëktijy

ayuujk            :  ________ ?

 


 

Jotmëny

 tu'uk (1): anykupäjkp

majtsk (2): ankupäjk

tikëëk  (3): änkupäjk                                                                                                                                                     


 

utso ntejëm ayuujk 5

  • 20 March 2009
  • yinetradio

 amëxän           :   Mesa

ti jatën yiktejp :    ti jatë yiktejp

Sutso ntejëm

ayuujk            :  ________ ?

 


 

Jotmëny

   tu'uk (1): kaapyajt

majtsk (2): pu'uy

tikëëk  (3): pëjkpajt                                                                                                                                                     


 

Sutso ntejëm ayuujk 4

  • 20 March 2009
  • yinetradio

 amëxän           :   Libro

ti jatën yiktejp :    ti jatë yiktejp

Sutso ntejëm

ayuujk            :  ________ ?

 


 

Jotmëny

   tu'uk (1): nëky ejxpajt

majtsk (2): ta ëxpëjkpäjt

tikëëk  (3): nëky nëmëtsy                                                                                                                                                     


 

Sutso ntejëm ayuujk 3

  • 20 March 2009
  • yinetradio

 amëxän           :   Avión

ti jatën yiktejp :    ti jatë yiktejp

Sutso ntejëm

ayuujk            :  ________ ?

 


 

Jotmëny

   tu'uk (1):  wënka'ak

majtsk (2): tsäjkpujx

tikëëk  (3):  weetskrus                                                                                                                                                      


 

Páginas