Sutso ntejëm ayuujk 4

  • 20 March 2009
  • yinetradio

 amëxän           :   Libro

ti jatën yiktejp :    ti jatë yiktejp

Sutso ntejëm

ayuujk            :  ________ ?

 


 

Jotmëny

   tu'uk (1): nëky ejxpajt

majtsk (2): ta ëxpëjkpäjt

tikëëk  (3): nëky nëmëtsy