Ja cruz wejts poj ajts kakwëtejtpë

  • 29 December 2006
  • yinetradio

 Tsuu´ëp ja et wën´ajty, nkämjëtypy ëjts ntsëëny, mokunk ëjts wën´ajty mpatsimypy jëts ojts nmatooke´eky ku yikxon pyiitsy, jaja. Ka´ ukwa´n yikxon wën´ajty tyë´pyxy, ti ëjts ojts ntuny, natsjujkëp ëjts ja ntsimy, jëts pujtp ojts ujtsjëtypy nkuputë jëts tu´uk ja kipy ojts nmäjtsjënë, jaja ku ojts pyëë´tskixy, jaja ku ka´ y´uk wënänë jëts ojts jatëkoojk npëtsimy, jaja.

Ja´këjxp ëjts ja kipy nmatsy ku ëjts ja ntääk xnëëjmë, ku ja´apë pujx pyajëtëjtji´iky ku ja pyoj ajts yikxon y´awëtity. Jaja ni myats ëjts y´jäwë y´ijty, jaja jëts nayte´n ëxäm. Jaja.